Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas ir Valdybos atstovai spalio 18-19 dienomis dalyvavo Europos regionų išorės audito institucijų organizacijos (EURORAI) ir Vengrijos valstybinio audito institucijos seminare „Vietos valdžios valdomų bendrovių auditas“, kuris vyko Székesfehérvár (Vengrija). Seminaro tikslas – padidinti dalyvių profesinių ir institucinių užduočių atlikimo efektyvumą, stiprinti bendradarbiavimą, rinkti ir panaudoti patirtį bei skatinti dalijimąsi žiniomis.

Per dvi seminaro sesijas pranešimus skaitė atstovai iš Vokietijos, Vengrijos, Rusijos, Škotijos, Austrijos, Velso, Prancūzijos, įvyko diskusijos. Pirmosios sesijos metu buvo nagrinėjamos praktinės patirtys atliekant vietos valdžios valdomų bendrovių finansinius ir/ar atitikties auditus, diskutuojama dėl skirtingo audito rezultatų atskleidimo lygio: nuo itin federaliniu įstatymu saugomų, kaip susijusių su komercine paslaptimi, iki plataus viešo atskleidimo, skelbiant audito ataskaitą interneto svetainėje. Antroji sesija buvo skirta pasidalinti vietos valdžios valdomų bendrovių veiklos audito praktinėmis patirtimis. Pateikti prezentacijų duomenys ir pranešėjų komentarai atskleidė, kad juridinio asmens forma teikiant viešąsias paslaugas nėra esminis, paslaugos kokybę užtikrinantis kriterijus, o tokių juridinių asmenų valdymo kokybės bei paslaugų prieinamumo ir kainos problemos mums artimos.
Plačiau apie seminarą, kartu su prezentacijų medžiaga, kuriose yra nuorodų ir į metodines rekomendacijas, galima susipažinti čia.