AUTORINĖS TEISĖS
Svetainėje skontrole.lt pateikiamos informacijos autorių teisės priklauso viešajai įstaigai Savivaldybių kontrolierių asociacija (įstaigos kodas 259976170, Konstitucijos pr. 3, Vilnius) (toliau vadinama ir SKA ir asociacija) ar atitinkamiems fiziniams bei juridiniams asmenims, kaip nurodyta šalia tekstinės ir grafinės informacijos.
SKA vardas ir logotipas yra asociacijos nuosavybė ir yra saugomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Kiti skontrole.lt svetainėje esantys prekių ar paslaugų ženklai, logotipai ir žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų, žymenų savininkams. Be jų išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama naudoti svetainėje esančius ženklus, logotipus ir žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos prekių ir ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.
SKA turinys – bet kokia svetainėje skontrole.lt viešai paskelbta tekstinė, vaizdinė, garsinė ir kitokio pobūdžio medžiaga – yra skirtas tik asmeniniam skontrole.lt vartotojo (skaitytojo) naudojimui.
Parduoti ar kitaip platinti, kopijuoti, spausdinti, viešai demonstruoti ar kitaip atkurti skontrole.lt svetainėje naudojamą informaciją kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur be autorių leidimo yra griežtai draudžiama. Visais klausimais dėl autorinių teisių bei skontrole.lt esančios medžiagos panaudojimo prašome kreiptis el. paštu info@skontrole.lt arba tinklapyje nurodytais kontaktais.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Svetainės skontrole.lt specializacija – žinių visuomenei ir Savivaldybių kontrolierių asociacijos nariams pateikimas, aktualių naujienų publikavimas, aktualių profesinėje veikloje klausimų svarstymas ir asociacijos atstovų nuomonės teikimas. Tačiau už straipsnių, komentarų, konsultacijų panaudojimą atsakingas pats paslaugos vartotojas.
SKA informacija skontrole.lt svetainėje yra tik bendro pobūdžio, kuri nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli ar naujausia, nėra profesinė ar teisinė konsultacija, tačiau SKA siekia, kad skelbiama informacija būtų tiksli ir nuolatos atnaujinama. SKA pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo keisti, ištrinti skontrole.lt esančią informaciją, tobulinti svetainės turinį.
Kai kurie skontrole.lt svetainėje pateikiami duomenys ar informacija gali būti parengti arba sudaryti tokiose rinkmenose arba tokiais formatais, kuriuose gali būti klaidų, todėl skontrole.lt negali visiškai užtikrinti svetainėje pateikiamos informacijos tikslumo ir išsamumo.
skontrole.lt yra nuorodų į trečiųjų asmenų svetaines. Trečiųjų asmenų skelbiamas turinys yra aiškiai pažymėtas kaip toks. Nuorodos nukreipia į (kitų asmenų) nuomones ir nuostatas, tačiau tai nereiškia, kad tokiose svetainėse pateikiamas turinys yra patvirtintas. SKA neprisiima jokios atsakomybės už svetainėse, į kurias nuorodos pateikiamos, skelbiamą turinį. Tai galioja ir laisvai prieinamam, ir pagal atskiras užklausos nuorodas pateikiamam turiniui. Jei būtų pažeistos autorių teisės, prašytumėme mums apie tai atskirai pranešti. Pateiktų nuorodų svetainėse jų turinio savininkai neskelbia neteisėto turinio, tačiau jei paaiškėtų, jog ši nuostata yra pažeista, elektroninė nuoroda pagal galiojančius teisės aktus būtų nedelsiant pašalinta.
SKA negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

PAKEITIMAI
SKA turi teisę bet kada pakeisti šį atsakomybės apribojimą, kurie bus taikomas naudojimuisi skontrole.lt interneto svetaine nuo pakeisto atsakomybės apribojimo paskelbimo skontrole.lt interneto svetainėje datos.
Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama apriboti SKA teisinės atsakomybės, jei tai pažeistų bet kokius kitus reikalavimus, išdėstytus taikomuose nacionalinės teisės aktuose; taip pat juo nesiekiama išvengti teisinės atsakomybės.