Aktualijos konsoliduotųjų ataskaitų audito klausimais:

Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. liepos 15 d. baigė vykdyti savivaldybių 2017 m. konsoliduotų ataskaitų rinkinių, biudžeto lėšų turto valdymo ir naudojimo auditus.