Konstitucijos pr. 3, Lt-09601 Vilnius

Savivaldybių kontrolierių asociacija

Tai savarankiška ir savanoriška, nesiekianti pelno visuomeninė organizacija, sprendžianti savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) bendrąsias problemas, teikianti savo nariams paslaugas, koordinuojanti narių pagrindines funkcijas ir uždavinius, kryptingą veiklą, atstovaujanti narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose…

 

Skaityti daugiau

Savivaldybių kontrolierių asociacija

Tai savarankiška ir savanoriška, nesiekianti pelno visuomeninė organizacija, sprendžianti savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) bendrąsias problemas, teikianti savo nariams paslaugas, koordinuojanti narių pagrindines funkcijas ir uždavinius, kryptingą veiklą, atstovaujanti narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose…

Skaityti daugiau

Ką mes darome

Asociacijos veiklos tikslai –

koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti jų interesams, juos ginti, tenkinti Asociacijos narių viešuosius interesus.

Peržiūrėti visas paslaugas

Konsultavimas veiklos audito klausimais

Konsultavimas veiklos audito klausimais

Aktualijos konsoliduotųjų ataskaitų audito klausimais

Aktualijos konsoliduotųjų ataskaitų audito klausimais

Bendradarbiavimas su kitomis audito institucijomis

Bendradarbiavimas su kitomis audito institucijomis

Sisteminis veiklos audito atlikimas

Sisteminis veiklos audito atlikimas

Mes esame ekspertai

Asociacijos veiklos rūšys:

– Mokymai ir konsultavimas;
– projektų rengimas ir dalyvavimas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų šalių ir organizacijų rengiamuose projektuose;
– konsultavimas, viešieji ryšiai ir komunikacija.

Plačiau

Jungiame kontrolės ir audito tarnybų

60

Atliekama finansinių auditų (vidurkis)

100

Atliekama veiklos auditų (vidurkis)

120

Kiti atliekami pavedimai

100

Mokymosi kryptys

Asociacijos veiklos sritis – savivaldybių kontrolierių ir savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų darbuotojų profesionalumo bei kompetencijų ugdymas.

Tarnybų veiklos planavimas ir racionalus išteklių naudojimas

Tarnybų veiklos planavimas ir racionalus išteklių naudojimas Žiūrėti daugiau

Strateginis planavimas ir problemų indentifikavimas atliekant veiklos auditus

Strateginis planavimas ir problemų indentifikavimas atliekant veiklos auditus Žiūrėti daugiau

Tarptautinių audito standartų taikymo praktiniai aspektai

Tarptautinių audito standartų taikymo praktiniai aspektai Žiūrėti daugiau

Naujausi projektai

Audito ataskaitų ruošimo mokymai

Sisteminių veiklos auditų atlikimas socialinių paslaugų poreikių savivaldybėse vertinimui

Tarptautinis bendradarbiavimas su Europos regionų išorės auditų institucijų organizacija EURORAI