Mūsų teikiamos paslaugos

– švietimas ir mokymai;
– projektų rengimas ir dalyvavimas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų šalių ir organizacijų rengiamuose projektuose;
– finansinės paramos šiems projektams koordinavimas;
– konsultavimas, viešieji ryšiai ir komunikacija.