ASOCIACIJOJE ĮSTEIGTI KOMITETAI

Asociacijos Valdybos sprendimu įsteigti narių veiklą koordinuojantys komitetai:

  • Audito metodikos ir praktikos. Tikslai –  koordinuoti ir derinti tarnybų veiklos strateginį planavimą, audito metodikos pritaikymą  tarnybų darbui; sudaryti SKA nariams  pritaikytą audito kokybės valdymo sistemą.
  • Viešųjų ryšių. Tikslas – palaikyti ir plėtoti vidaus ir tarptautinius bendradarbiavimo ryšius.
  • Teisės. Tikslas – atlikti vertinimus ir teikti konsultacijas teisės klausimais.