ASOCIACIJOJE ĮSTEIGTI KOMITETAI

Asociacijos valdybos sprendimu įsteigti narių veiklą koordinuojantys komitetai:

  • Audito plėtros. Tikslai –  koordinuoti ir derinti tarnybų veiklos strateginį planavimą, audito metodikos pritaikymą  tarnybų darbui;
  • Audito kokybės ir gerosios praktikos sklaidos. Tikslai – sudaryti SKA nariams  pritaikytą audito kokybės valdymo sistemą;
  • Ryšių su visuomene ir užsienio partneriais. Tikslas – palaikyti ir plėtoti vidaus ir tarptautinius bendradarbiavimo ryšius, dalyvauti  Europos regionų išorės audito institucijų organizacijos EURORAI (European Organisation of Regional External Public Finance Audit Institutions) veikloje.
  • Teisės. Tikslas – vertinimams ir konsultacijoms teisės srityje atlikti.