Narystė EURORAI

Tarptautinis bendradarbiavimas teikia visapusišką naudą institucijai – tai ne tik galimybė su užsienio kolegomis keistis profesine patirtimi, bet ir dalytis inovatyviomis idėjomis, diskutuoti aktualiais klausimais, kartu spręsti sudėtingas problemas ir taip didinti savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų auditų kokybę. Todėl Savivaldybių kontrolierių asociacija tikslingai ir aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje, keičiasi patirtimi bei gerąja praktika siekdama efektyvinti veiklą ir būti patikimu ir profesionaliu partneriu.

Savivaldybių kontrolierių asociacija nuo 2006 metų yra EURORAI organizacijos narė stebėtojo teisėmis. Europos regioninių išorinio finansų audito institucijų organizacija EURORAI (the European Organisation of Regional External Public Finance Audit Institutions), Europos Komisijos iniciatyva įsikūrė 1992 metais. Tikslas – apjungti Europos regionines viešojo sektoriaus išorės audito institucijas.

EURORAI VI kongreso, vykusio Šveicarijoje Crans Montanoje 2007 metais metu Savivaldybių kontrolierių asociacija buvo pristatyta EURORAI nariams, kaip nauja organizacijos narė. Savivaldybių kontrolierių asociacijai buvo suteiktas prisistatymo žodis.

       

2012 m. Savivaldybių kontrolierių asociacijos iniciatyva Lietuvos Respublikos Seime buvo surengtas pirmasis Lietuvoje EURORAI seminaras „Viešojo sektoriaus audito institucijų Savivaldybėse atliekamų auditų kokybė EURORAI narėse šalyse“.

Profesiniai vizitai

Savivaldybių kontrolierių asociacija palaiko profesinius ryšius su užsienio šalių regioninėmis ar savivaldybių audito institucijomis.

Savivaldybių kontrolierių asociacija 2006 metais organizavo  40 savivaldybių kontrolierių vizitą į Anglijos savivaldybių audito įstaigą Audit Commission Londone.

     

Savivaldybių ir regionų Anglijoje audito įstaigos Audit Commission Valdymo vadovas Phil Johes 2008 m. gegužės mėn. vykusiame Savivaldybių kontrolierių asociacijos organizuotame seminare Palangoje pristatė Anglijos praktiką audituojant savivaldybes.

EURORAI prezidentas Christian Melly 2010 m. liepos 11-15 d. lankėsi Lietuvos Respublikos savivaldybių kontrolierių asociacijoje, Valstybės kontrolėje, LR Seime.

Vizito tikslas – susipažinti su Lietuvoje esančia regioninio audito struktūra bei aptarti tolimesnio EURORAI ir Savivaldybių kontrolierių asociacijos bendradarbiavimo galimybes ir būdus.

SKA konferencijoje Trakuose 2014 m Airijos savivaldybių audito praktiką pristatė Airijos Vietinės valdžios audito tarnybos direktorius Noel O‘Connell.

Lenkijos regioninių audito rūmų asociacijos kvietimu 2014 metais Savivaldybių kontrolierių asociacijos atstovai dalyvavo Lenkijoje, Gdanske surengtoje Lenkijos ir Lietuvos auditorių patirties pasidalinimo konferencijoje skolų audito klausimais.

Savivaldybių kontrolierių asociacija 2015 metais Savivaldybių kontrolės ir audito institucijos įkūrimo 25 proga surengė konferenciją Lietuvos Respublikos Seime,  kurioje pristatymus apie savo veiklą pateikė Norvegijos savivaldybių asociacijos prezidentas Per Olav Nielsen ir Lenkijos regioninių audito rūmų asociacijos atstovas Tadeusz Dobeck , EURORAI atstovas Helmus Bruckner.

     

Tarptautinės profesinės stažuotės

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė 2018 metų vasario mėnesį stažavosi  EURORAI narės Velso valstybės audito įstaigoje. Stažuotės tikslas – Tarptautinių audito standartų taikymas audituojant savivaldybes.

     

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė 2019 metų vasario mėnesį stažavosi  EURORAI narės Žemutinės Austrijos audito įstaigoje. Stažuotės tikslas – Tarptautinių audito standartų taikymas audito procese.

     

Bendradrbiavimas su tarptautiniais partneriais

Savivaldybių kontrolierių asociacija palaiko glaudžius ryšius su giminingomis asociacijomis kitose šalyse:

Lenkijos regioninių audito rūmų asociacija;
Norvegijos savivaldybių audito asociacija;
Slovakijos Respublikos Vietos valdžios kontrolierių asociacija;
Slovakijos Respublikos Regionų savivaldos kontrolierių asociacija.