Projekto aprašymas

Vadovaujantis Lietuvos socialinių paslaugų sritį reglamentuojančiais teisės aktais, vietos savivaldos įstatymu socialinių paslaugų planavimas ir teikimas yra savarankiška savivaldybių funkcija. Socialinės globos asmenims su sunkia negalia užtikrinimas yra valstybės (valstybės perduota savivaldybei) funkcija. Kiekviena savivaldybė turi teisę ir galimybę kurti tokią bendruomeninę socialinių paslaugų sistemą, kuri labiausiai atitiktų savivaldybės gyventojų socialinius poreikius ir savivaldybės galimybes. Rengiant ir įgyvendinant socialines programas, socialinių paslaugų planus savivaldybių lygmenyje, įvertinami ir analizuojami žmonių socialinių paslaugų poreikiai, pagal gyventojų poreikius prognozuojamas ir nustatomas socialinių paslaugų tiekimo mastas ir rūšys, įvertinamas ir nustatomas socialinių paslaugų finansavimo poreikis.

Savivaldybių išlaidos socialinėms paslaugoms kasmet didėja, tačiau didėja ir socialinių paslaugų poreikis. Atkreiptinas dėmesys, kad socialinės paslaugos tikslingos tampa tik tada, kai jomis gali naudotis tie, kuriems jų labiausiai reikia ir kada jos yra nesunkiai prieinamos. Siekiant suteikti kuo daugiau socialinių paslaugų namuose ir sudarant gyventojams sąlygas kuo ilgiau išlikti savo namuose, būtina išplėsti nestacionarių paslaugų tinklą. Svarbu skatinti nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes, kitas bendruomenines organizacijas, savanorius aktyviau dalyvauti teikiant socialines paslaugas. Socialiniai darbuotojai yra pagrindiniai socialinių paslaugų tiekėjai, šių paslaugų organizatoriai, administratoriai, konsultantai, patarėjai, todėl didelis dėmesys turi būti skiriamas socialinių darbuotojų mokymui, kvalifikacijos kėlimui ir jų žinių įvertinimo sistemos įgyvendinimui. Atsižvelgiant į šiuos dalykus, Tarnybose atskirose apskrityje buvo nuspręsta įvertinti, ar savivaldybėse efektyviai organizuojamas socialinių paslaugų teikimas, ar planuojamos ir teikiamos socialinės paslaugos tenkina gyventojų poreikius. Atlikus auditus planuojama rezultatus apibendrinti bei pateikti rekomendacijas.