Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas Gintaras Radavičius spalio pradžioje vykusiame susitikime su Valstybės kontrolieriumi Mindaugu Macijausku ir pavaduotoja Živile Kinduryte aptarė bendradarbiavimo kryptis ir galimybes atliekant sisteminius veiklos auditus, dalijimąsi gerąja audito atlikimo patirtimi, metodine auditų atlikimo medžiaga, artimiausių metų darbo planus.

Asociacijos prezidentas Gintaras Radavičius prioritetinėmis Asociacijos veiklos sritimis įvardijo savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų darbų naudos visuomenei didinimą atliekant sisteminius veiklos auditus, tarnybų darbo kokybės tobulinimą bei konstruktyvų bendradarbiavimą su Valstybės kontrole. Susitikimo metu buvo nutarta atnaujinti tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartį ir reguliarių susitikimų metu svarstyti galimybes atlikti bendrus auditus, padėsiančius įvertinti ir spręsti visuomenei aktualias sistemines problemas.