Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės dalininkų sprendimu atliko tyrimą dėl šioje gydymo įstaigoje galimo fiktyvaus darbuotojų įdarbinimo, atlyginimų paskaičiavimo, priedų skyrimo bei panaikinimo pagrįstumo, viešųjų pirkimų (ypatingai mažos vertės) procedūrų vykdymo teisėtumo ir pagrįstumo. Tyrimo išvados pateiktos dalininkams bei Ligoninei.

Š. m. vasario 22 d.,  Regioninės Mažeikių ligoninės dalininkai – Mažeikių rajono savivaldybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai – priėmė sprendimus dėl šioje gydymo įstaigoje atlikto tyrimo:

Savivaldybės merė R. Matulaitienė įgaliota  kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų bei Viešųjų pirkimų tarnybas dėl gydymo įstaigos vykdytų viešųjų pirkimų – ar turi nusikalstamos veikos požymių ir ar buvo vykdomi neskaidriai, nesilaikant įstatymų, teisės aktų.

SAM dalininko teisėmis kreipsis į Valstybinę darbo inspekciją, kad dalininkams būtų pateikti susipažinti bei įvertinti visi dokumentai dėl VDI Ligoninėje atliko neplaninio patikrinimo.

Savivaldybės mero potvarkiu bus sudaryta komisija, susidedanti iš dviejų Savivaldybės mero ir dviejų Sveikatos apsaugos ministro deleguotų atstovų. Ji tirs, ar VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės direktorius S. Kaktys nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, kai priėmė sprendimus, kuriuose pats sau nurodė išmokėti lėšas už rezidentų praktinius mokymus, pasiskyrė vienkartines pinigines išmokas bei priemokas prie atlyginimo. Komisija išvadas dalininkams turės pateikti per 30 dienų nuo komisijos sudarymo.

VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė iki balandžio 29 d. įpareigota pašalinti jos veikloje nustatytus formalius trūkumus pagal patvirtintą Ligoninės veikloje nustatytų trūkumų pašalinimo planą.