Asociacijos visuotiniame narių susirinkime naujai trijų metų kadencijai išrinktas dabartinis Asociacijos prezidentas Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius Gintaras Radavičius. Naujai išrinkta Asociacijos Valdyba. Asociacijos Valdybos pirmininke tapo Zarasų rajono savivaldybės kontrolierė Irma Maldauskienė. Asociacijos prezidentas Gintaras Radavičius prioritetinėmis Asociacijos veiklos sritimis įvardijo tarnybų darbo kokybės tobulinimą ir konstruktyvų bendradarbiavimą su aukščiausiąja audito institucija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Europos regionų išorės audito institucijų organizacija.

Asociacijos Valdybos nariais išrinkti Zarasų rajono savivaldybės kontrolierė Irma Maldauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės kontrolierė Inga Šimkūnaitė, Panevėžio miesto savivaldybės kontrolierė Laima Skeirytė, Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolierė Daiva Čeporiūtė, Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė, Utenos rajono savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė, Prienų rajono savivaldybės kontrolierė Violeta Gaidienė, Ukmergės rajono savivaldybės kontrolierė Onutė Mikelienė, Kauno rajono savivaldybės kontrolierė Rima Zeniuvienė, Kelmės rajono savivaldybės kontrolierė Daiva Bružienė, Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolierė Violeta Zareckienė, Mažeikių rajono savivaldybės kontrolierė Alma Karvelienė, Tauragės rajono savivaldybės kontrolierė Kostė Čiapienė, Kalvarijos savivaldybės kontrolierius Tomas Lužanskis, Lazdijų rajono savivaldybės kontrolierius Arūnas Markūnas, Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius Gintaras Radavičius.