Asociacijos visuotiniame narių susirinkime naujai trijų metų kadencijai išrinktas dabartinis Asociacijos prezidentas Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius Gintaras Radavičius. Naujai išrinkta Asociacijos Valdyba. Asociacijos Valdybos pirmininke tapo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolierė Daiva Čeporiūtė.

Asociacijos prezidentas Gintaras Radavičius prioritetinėmis Asociacijos veiklos sritimis įvardijo tarnybų darbo kokybės tobulinimą, auditų dokumentavimo informacinės sistemos sukūrimą ir įdiegimą bei konstruktyvų bendradarbiavimą su aukščiausiąja audito institucija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Europos regionų išorės audito institucijų organizacija.