Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje pradėtas socialinių paslaugų auditas, siekiant įvertinti, ar savivaldybėje efektyviai organizuojamas socialinių paslaugų teikimas, ar planuojamos ir teikiamos socialinės paslaugos tenkina gyventojų poreikius.