Viešojo valdymo agentūros prašymu teikiame informaciją apie paskelbtus konkursus:

šiuo metu paskelbtas vienas konkursas į Savivaldybės kontrolieriaus pareigas, t. y. konkursas į Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolieriaus (-ės) pareigas. Pretendentai dokumentus gali teikti iki spalio 5 d. imtinai.

Nuoroda į skelbimą Valstybės tarnybos portale: https://bit.ly/48l04BR

Daugiau apie konkursą ir pareigybę: https://bit.ly/3t2vUDk

VVA internetinės svetainės pranešimas apie konkursą: https://vva.lrv.lt/lt/naujienos/marijampoles-savivaldybes-kontroles-ir-audito-tarnybos-vadovo-savivaldybes-kontrolieriaus-konkursas