Savivaldybių kontrolierių asociacija reiškia solidarumą su kenčiančia Ukraina. Asociacijos valdybos kovo 2 d. sprendimu 5 tūkst. eurų humanitarinė parama bus pervesta į VšĮ „Mėlyna ir geltona“ sąskaitą.

Slava Ukraini!