Savivaldybių kontrolierių asociacijos atstovai spalio 19–22 dienomis Maljorkoje (Ispanija) dalyvavo tarptautiniame kongrese „Viešojo sektoriaus sveikatos įstaigų auditas“, kuri organizavo Europos regionų išorės audito institucijų organizacija (EURORAI). Pranešimai buvo pateikti dviejose sesijose: „Finansų kontrolės ir sveikatos politikos įvertinimo išorės ekspertai “ ir „Ligoninių auditai“. Įvairių šalių viešojo sektoriaus auditoriai akcentavo, kad ligoninių priežiūra ir valdymas iki COVID-19 pandemijos nebuvo tvarūs. Pandemija išryškino egzistuojančias veiklos problemas: paslaugų poreikis išaugo, žmonės priversti ilgiau laukti tyrimų ir gydymo. Sesijų metu buvo nagrinėjamos praktinės auditorių patirtys atliekant ligoninių auditus. Pranešėjai pristatė auditų patirtį pagal tokius kriterijus: ligonių pasitenkinimas paslaugomis, vadovybės politika, ligoninių specializacijos poreikis, prioritetinių paslaugų nustatymas, nauji paslaugų teikimo būdai, sveikatos priežiūros paslaugų skaitmenizacija, pakankamo darbuotojų skaičiaus nustatymas ir kiti. Susipažinti su pranešimais galima paspaudus nuorodą čia

EURORAI Generalinė narių Asamblėjoje surengtoje spalio 21 dieną vyko Savivaldybių kontrolierių asociacijos priėmimo į EURORAI asocijuotus narius procedūra. Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas Gintaras Radavičius savo pranešimo metu pažymėjo, kad EURORAI organizacijos ir Lietuvos Savivaldybių kontrolierių asociacijos bendradarbiavimas prasidėjo 2006 metais, kai Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacija buvo priimta į EURORAI stebėtojo teisėmis ir, kad džiugu dar labiau įsitraukti į EURORAI demokratijos principais pagrįstą veiklą, tampant asocijuotais nariais. Bendradarbiavimas ir apsikeitimas patirtimi yra naudingas visiems EURORAI nariams. Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas išreiškė padėką EURORAI vadovybei, jos valdymo komitetui ir visiems Asamblėjos dalyviams už paramą Lietuvos Respublikos Seimui svarstant klausimą dėl tarnybų ateities. EURORAI pareikšta pozicija padėjo priimti pagrįstus sprendimus ir savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos Lietuvoje ir toliau yra nepriklausomos įstaigos. Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas pristatė, kad Lietuvos savivaldybių kontrolierių kelias į EURORAI organizacija prasidėjo nuo Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierės Vilmos Mažeikienės iniciatyvų 2005 metais ir suteikė jai žodį. Vilma Mažeikienė pristatė Savivaldybių kontrolierių asociacijos veiklą, išorės audito modelį Lietuvoje, kontrolės ir audito tarnybų funkcijas ir atliekamus auditus, išorės audito institucijų bendradarbiavimą. Asamblėjoje buvo vienbalsiai pritarta Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacijos narystei EURORAI organizacijoje asocijuotu nariu. Savivaldybių kontrolierių asociaciją pirmieji pasveikino EURORAI 2019-2022 prezidentas Fridrich Pammer ir EURORAI 2023-2025 metų prezidentas Joan C.Rossello Villalonga.

EURORAI organizacija įsteigta 1992 metų spalio 1 d. Šiuo metu EURORAI vienija 96 narius, iš jų, 74 pilnateisius ir 22 asocijuotus narius. Narystė EURORAI organizacijoje reprezentuoja Lietuvą ir Savivaldybių kontrolierių asociaciją kaip lygiateisį partnerį Europos viešojo sektoriaus regioninių auditorių bendruomenėje, patvirtina Lietuvos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų veiklos nepriklausomumą.

Savivaldybių kontrolierių asociacija tikisi būti aktyviais EURORAI nariais ir prisidėti prie EURORAI tikslo – stiprinti viešojo sektoriaus audito įstaigų poveikį visuomenės gyvenime.