Savivaldybių kontrolierių asociacijos valdybos pirmininkė Zita Valiauskienė ir valdybos pirmininkės pavaduotoja Laima Skeirytė spalio 31 d. dalyvavo  Koordinacinio komiteto posėdyje. Kaip numatyta Bendradarbiavimo susitarime, šio komiteto tikslas yra keistis veiklos audito planui vykdyti būtina informacija ir priimti būtinus sprendimus.

Susitikimo metu aptarti vykdomo projekto eigą,  priimti sprendimai, susiję su Nekilnojamojo turto valdymo veiklos audito plano vykdymu: dėl tiriamosios visumos ir audito procedūrų apimties, dėl  trumpalaikes nuomos vertinimo, dėl audito procedūrų nekilnojamam turtui, patenkančiam į savivaldybės būsto fondą, dėl savivaldybės būsto fondą sudarančio nekilnojamojo turto patikros vietoje  (savivaldybės/socialinių/tarnybinių būstų).