Savivaldybių nekilnojamasis turtas sudaro didžiausią nacionalinio nekilnojamojo turto dalį – apie 63 proc., tačiau ar jis valdomas kryptingai ir kompleksiškai, ar naudojamas efektyviai ir siekiant didžiausios naudos visuomenei; kaip spręsti šio turto valdymo problemas. Siekiant atsakyti į šiuos klausimus, pagal pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą, pradėtas bendras savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų ir Valstybės kontrolės projektas – savivaldybių nekilnojamojo turto auditas.

Šis auditas prisidėtų prie efektyvesnio ir racionalesnio savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo. Auditas apimtų klausimus, ar savivaldybėje nekilnojamojo turto valdymas planuojamas siekiant tenkinti visuomenės interesus, ar nekilnojamasis turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama laikantis turto valdymo principų, ar savivaldybė turi informaciją apie valdomą nekilnojamąjį turtą.