Valstybės kontrolė, vykdydama įstatymo nustatytą funkciją, atliko 9 savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinę peržiūrą, kurios tikslas – įvertinti audito kokybės kontrolės sistemą ir atliktų auditų kokybę. Tarnybų atliekamų darbų kokybė itin svarbi, nes, atlikdamos finansinius ir veiklos auditus savivaldybių administracijose, administravimo subjektuose ir valdomose įmonėse, jos prižiūri, ar efektyviai valdomas ir naudojamas savivaldybių turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomi savivaldybių biudžetai.

Detalesnę informaciją apie atliktą peržiūrą skaitykite prisegtuke.