Vilniaus miesto savivaldybėje 2018 m. rugsėjo 28 d. įvyko Vilniaus apskrities savivaldybių kontrolierių susitikimas. Jame 7-ių savivaldybių kontrolieriai aptarė socialinių paslaugų veiklos audito organizavimo ir atlikimo klausimus. Susitikime buvo dalijamasi gerąja praktika, susijusia su socialinių paslaugų efektyvumo vertinimu, gilinamasi į vertinimo problematiką, praktinius sisteminio veiklos audito aspektus. Taip pat buvo aptarti siūlymai bei vertinamos galimybės Vilniaus apskrities mastu atlikti sisteminius veiklos auditus 2019 metais, ypatinga dėmesį skiriant savivaldybių turto naudojimo efektyvumui.