Savivaldybių kontrolierių asociacija prašo projektą „Savivaldybių kontrolierių vykdomų administracinių funkcijų efektyvumo didinimas sukuriant audito valdymo metodines ir elektronines priemones“ įtraukti į Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą.