Tarnybose vykdomas strateginis tyrimas, rizikų nustatymas planuojant kitų metų veiklą. Siekiant nagrinėti aktualias, sistemines ir su strateginiais valstybės ir savivaldybės prioritetais susijusias problemas, identifikuojamos rizikos, tampančios metinio veiklos plano pagrindu.