Savivaldybių kontrolierių asociacija kartu su VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centru 2021 m. spalio 7-8 d. Palangoje organizavo konferenciją – seminarą Lietuvos savivaldybių kontrolieriams ir kontrolės ir audito tarnybų darbuotojams. Seminaro metu buvo pristatytas strateginio planavimo procesas: nuo misijos iki tikslų pasiekimo, strateginio valdymo principai ir strateginis valdymas audito institucijoje, aptartas kūrybiškas problemų sprendimas praktinėse situacijose. Taip pat buvo nagrinėjami tarnyboms aktualūs klausimai, susiję su tarnybų veiklos planavimu ir auditų atlikimu, pasidalinta gerąja auditų atlikimo patirtimi.

Palangoje spalio 7 d. įvyko ir visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Susirinkimo metu patvirtinta nauja Asociacijos įstatų redakcija, išrinkti du Asociacijos Valdybos nariai, aptartas bendradarbiavimas su Valstybės kontrole ir audito dokumentavimo sistemos poreikis.