Kuršėnų dvaro rūmuose posėdžiavo Šiaulių apskrities savivaldybių kontrolieriai. Apibendrinti Šiaulių apskrities savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų: Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Akmenės rajono, Kelmės rajono, Joniškio rajono, Radviliškio rajono savivaldybių 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių savivaldybių biudžeto lėšų ir turto naudojimo, atlikti finansiniai (teisėtumo) auditai.

Detaliau susipažinti galima paspaudus nuorodą čia.