Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas ir Audito komitetas nuotoliniu būdu vykusiuose posėdžiuose apsvarstė savivaldybių valdomo nekilnojamojo turto audito rezultatus. Svarstymo metu LR Valstybės kontrolės atstovai paminėjo nuolatinį konstruktyvų bendradarbiavimą su projekte dalyvavusiomis savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis ir padėkojo tarnyboms už atliktą darbą, pažymėjo, kad šis projektas buvo didelis iššūkis abiem institucijom ir tuo pat metu gera audito darbo patirtis, kuri pasitarnaus planuojant ir vykdant bendrus auditus ateityje.

Abu komitetai akcentavo audito rekomendacijų įgyvendinimo svarbą ir nusprendė tęsti nekilnojamojo turto valdymo klausimo parlamentinę kontrolę 2021 metų pavasario sesijoje.

Audito komitetas, aptaręs, kad nekilnojamojo turto valdymo strategijų rengimas, turto valdymo krypčių nustatymas, turto naudojimo ir kontrolės mechanizmų įtvirtinimas, unifikuotų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitų rengimas sudarytų sąlygas efektyviau valdyti savivaldybių turtą,  sprendimu paprašė Vyriausybės iki pavasario sesijos  pradžios įvertinti galimybę pakeisti reikiamus teisės aktus. Komitetas taip pat pasiūlė Lietuvos savivaldybių asociacijai kartu su savivaldybių kontrolierių asociacija ir savivaldybėmis, bendradarbiaujant su Vyriausybės atstovais ir kitomis institucijomis, imtis veiksmų, užtikrinančių efektyviausią ir racionaliausią nekilnojamojo turto valdymą ir apie pasiektus sutarimus informuoti komitetą iki 2021 m. kovo 10 d.

Seimo komitetuose Savivaldybių kontrolierių asociacijai atstovavo prezidentas Gintaras Radavičius ir Audito plėtros komiteto pirmininkė Laima Skeirytė.