Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas Gintaras Radavičius ir Valdybos narė Vilma Mažeikienė gegužės 24 d. Grace (Austrija) dalyvavo tarptautiniame seminare „Regioninių viešojo sektoriaus audito institucijų iššūkiai, susiję su klimato kaita ir jos poveikiu viešajai politikai“, kurį organizavo Europos regionų išorės audito institucijų organizacija (EURORAI). Seminare dalyvavo daugiau nei 90 delegatų iš 13 skirtingų šalių. Per tris seminaro sesijas pranešimus skaitė atstovai iš Vokietijos, Škotijos, Prancūzijos, Austrijos, Šveicarijos, Velso, įvyko diskusijos. Sesijų metu buvo nagrinėjamos praktinės patirtys atliekant auditus klimato pokyčių ir strategijos energetikos srityje, judėjimo ir transporto eismo organizavimo, miesto įželdinimo temomis, išskirti pagrindiniai iššūkiai viešajam sektoriui. Susipažinti su seminaro dalyvių pranešimais galima interneto svetainėje www.eurorai.org