Lietuvos nacionalinio nekilnojamojo turto sandaroje savivaldybių nekilnojamasis turtas sudaro didžiąją dalį turto. Šis turtas, racionaliai jį naudojant bei tvarkant, turėtų prisidėti prie efektyvesnio savivaldybių funkcijų atlikimo, taip pat galėtų būti papildomu savivaldos finansavimo šaltiniu, duoti naudą visuomenei ir tenkinti viešuosius interesus.

Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos (SKAT) kartu su Valstybės kontrole visoje Lietuvoje atliko  bendrą savivaldybių valdomo nekilnojamojo valdymo ir naudojimo turto auditą. Prie šio projekto prisijungė ir jį atliko 55 SKAT. Atliktų veiklos auditų rezultatai buvo įforminti audito ataskaitomis su patektomis rekomendacijomis. Ataskaitos  buvo viešai paskelbtos ir pateiktos Valstybės kontrolei iki 2020 m. spalio 13 d.

SKAT atliktas darbas  sudarė galimybę surasti pokyčių reikalaujančias turto valdymo sritis ir nustatyti bendras tobulinimo kryptis, kurios padėtų siekti efektyvesnio nekilnojamojo turto valdymo savivaldybėse.

Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidento Gintaro Radavičiaus teigimu „šis bendras auditas atskleidė kai kurių savivaldybių turimo NT valdymo skirtumus: vienos jų (Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Klaipėdos miesto savivaldybės) turi NT valdymo strategiją ir šio audito metu nebuvo nustatyta reikšmingų turto valdymo trukumų, o kitos neturi NT valdymo sistemos ir nedisponuoja išsamia informacija apie turimą turtą ir jo valdymą. Kiekviena savivaldybė turėtų ištaisyti savivaldybių kontrolierių atlikto NT valdymo audito ataskaitose nurodytus trūkumus ir įgyvendinti jų pateiktas rekomendacijas, o, siekdama efektyvaus turto valdymo, pasinaudoti ir Valstybės kontrolės auditorių apibendrintuose audito rezultatuose atskleista pažangia patirtimi“.

Valstybės kontrolė parengė SKAT auditų rezultatų apibendrinimo ataskaitą „Savivaldybių nekilnojamojo turto valdymas“. Parengta ataskaita yra susisteminta informacija apie savivaldybių nuosavybės teise valdomą turtą, kuri sudaro sąlygas susipažinti su bendra turto valdymo situacija savivaldybėse ir gali paskatinti gerosios nekilnojamojo turto valdymo praktikos taikymą ir pagrįstų nekilnojamojo turto valdymo sprendimų priėmimą.