Savivaldybių kontrolierių asociacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 1V-760, teikia paraišką projekto „Auditų dokumentavimo ir analizės informacinės sistemos kūrimas ir diegimas“ finansavimui ES lėšomis gauti.

Projekto veikla – Auditų dokumentavimo ir analizės informacinės sistemos sukūrimas ir diegimas savivaldybių kontrolės ir audito tarnybose. Auditų dokumentavimo ir analizės informacinė sistema padės užtikrinti tarnybų atliekamų auditų ir rekomendacijų stebėsenos proceso kokybę, sudarant sąlygas audito sekos užtikrinimui ir savalaikiam kokybės užtikrinimo procedūrų atlikimui.