Konsultavimas veiklos audito klausimais:

Asociacijos valdybos sprendimu įsteigtas Audito plėtros komitetas, kurio tikslai – koordinuoti ir derinti tarnybų veiklos strateginį planavimą, audito metodikos pritaikymą  tarnybų darbui.