Bendradarbiavimas su kitomis audito institucijomis:

Asociacija bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Europos regionų išorės audito institucijų organizacija (EURORAI). Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole Tarnybų darbuotojams organizuojami mokymai finansinio ir veiklos auditų metodikų taikymo bei kitais profesinio tobulinimo klausimais. Dalyvaujama Europos regionų išorės audito institucijų organizacijos seminaruose ir konferencijose savivaldybių audito tema.